ХӨТӨЛБӨР

Монголын Скаутын Холбоо нь хөтөлбөрийн хороотой бөгөөд 4 модон тэмдэгттэй хөтөлбөрийн дарга Н.Оргилсайхан удирдан ажиллаж байна. 

Скаутуудын сонирхол, ур чадварыг хөгжүүлэх зорилготой 63 мэдлэг дадал чадварын тэмдэгтүүдтэй.

Каб

1. Чоно зэрэглэл
2. Буга зэрэглэл
3. Баавгай зэрэглэл

Скаут

1. Хүрэл сум зэрэглэл
2. Мөнгөн сум зэрэглэл
3. Алтан сум зэрэглэл

Ровер

Алтан шонхор зэрэглэл

Насанд хүрэгч

1. Бүлгийн удирдагч
2. Скаутмастер