СКАУТЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Скаутын хөдөлгөөний эрхэм зорилго нь скаутын андгай хуульд тулгуурлан залуу үеийнхний боловсролд хувь нэмэр оруулж, ирээдүйн амьдарлаа цогцлон байгуулах, нийгэмд бүтээлч байр суурь эзлэх, бие даасан хувь хүмүүсийг төлөвшүүлэхэд туслах юм.

 • 01

  СКАУТЫН АНДГАЙ

  Итгэл үнэмшил болон эх орондоо үнэнч байж ямар ч үед бусдад туслан скаутын хуульд захирагдахад өөрөөсөө хамаарах бүхнээ хийхээ нэр төрөөрөө андгайлж байна
 • 02

  СКАУТЫН ЗАРЧИМ

  Бурханы өмнө хүлээсэн үүрэг
  Бусдын өмнө хүлээсэн үүрэг
  Өөрийн өмнө хүлээсэн үүрэг
 • 03

  СКАУТЫН ХУУЛЬ

  1. Скаутын нэр төрийг хамгаална
  2. Үнэнч шударга байна
  3. Эелдэг найрсаг байна
  4. Арвич хямгач байна
  5. Ахмадаа хүндэлж тэдний сургаалийг даган биелүүлнэ
  6. Бүх хүний анд нөхөр байж тэдэнд байнга тусална
  7. Байгаль ан амьтны нөхөр байна
  8. Үг хэл бодол санаа ажил үйлсээрээ цэвэр ариун байна
  9. Ямар ч үед сэтгэл өөдрөг байж тохиолдсон бэрхшээлийг даван туулах чадвартай байна