Монголын Скаутын Холбооны ээлжит үндэсний зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 26, 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Монголын Скаутын Холбооны ээлжит үндэсний зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 26, 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Монголын Скаутын Холбооны ээлжит үндэсний зөвлөлийн хурал 2023 оны 1 дүгээр сарын 26, 27-ны өдрүүдэд Орхон аймгийн скаутын холбооны дэмжлэгтэйгээр Сэлэнгэ амралтын баазад зохион байгуулагдлаа. Хурлаар Монголын Скаутын Холбооны 2013-2023